Log in or register to save completed lessons.

Level 1

Words for Colors in Turkish

Words for colors

Words for fruits and vegetables in Turkish

Words for fruits and vegetables

Words for things in a city

Words for vehicles
Words for buildings

Words for animals in Turkish

Words for animals

Intro to the Turkish Alphabet

Turkish letters
Audio samples

Survival vocab and travel guide for your first visit to Turkey

Basic pronunciation
Survival words & phrases
Cultural guidelines

Level 2

Individualism and Collectivism in Turkey

Individualism and collectivism
Challenges for people from other cultures

Nazar: the Evil Eye in Turkish Culture

Origins of the Evil Eye
Words and phrases
Cultural practices
Items and symbols

The 1000+ most common words in Turkish

The most common words for language learners
PDF and Excel downloads

Vowel harmony

-lar
I-type vowel harmony
E-type vowel harmony
Exceptions

Adding word endings

Agglutination

Power distance in Turkey

Cultural expectations
Instructions and correction
Using polite language

Israr: insistence and hospitality in Turkey

Confusing situations
Cultural blunders
Insistence and hospitality

Pronouns

ben, sen, o, biz, siz, onlar
bu, şu, o

Comprehensive Pronunciation Guide

Pronunciation guide
Pronunciation exceptions

Level 3

To be or not to be

-yım/yız/sın/sınız/lar
değil
Changing ç/p/t/k to c/b/d/ğ

Compound noun ending

-(s)ı
Exceptions

Beginner commands

-(no ending)/-ın
Singular and plural
Pronouns with commands
Handling irregular verbs

Professions

-cı
Other uses for -cı besides professions

Noun possession

-(n)ın/in/un/ün
-(s)ı/i/u/ü
benim, senin, onun

Level 4

Continuous present tense

-ıyor
Handling irregular verbs
Asking yes or no questions

Familial terms

-çığım
Vocab: immediate family
Vocab: extended family

Locative case: at, in, and on

-da
nerede?
burada, şurada, orada

Level 5

Ablative case: “from” in Turkish

-dan/den/tan/ten
bundan, şundan, ondan

Past tense copula: how to say “was”

idi
-(y)dı
vardı, yoktu
değildi

Dative case: to, toward

-(y)a
Using -(y)a with pronouns
nereye, buraya, şuraya, oraya

Accusative case: the direct object ending

-(y)ı
When to use it
burayı, şurayı, orayı, nereyi
bunu, şunu, onu

Negative verbs

-mıyor
-mıyor musun?
-mamak

With / By / And

ile
-(y)la
Using ile with pronouns
Using "neyle" and "kiminle"

Level 6

Expressing need using “ihtiyaç”

-a ihtiyaç var/yok
-a ihtiyacım var/yok

Future tense

-acak/ecek
Handling irregular verbs
Asking yes or no questions
Pronouncing -acak/ecek

Past tense verbs

-dı/di/du/dü or -tı/ti/tu/tü
Asking yes or no questions

Beginner ‑mış/miş/müş/muş grammar forms

-mış

Was doing

-ıyordu
Using -ıyordu to mean "almost"

Should, must, need to

-malı
-mamalı (negative)
Questions with -malı

Expressing need using “lazım”

lazım
-mak lazım

For, to

için
için değil
-mak için

Simple Present Tense or Aorist

-ar/ır/r
12 uses of the aorist

Level 7

3 rules for using “bazı”

Bazı

Ability, permission and possibility

-abilir
-amaz
-mayabilir

Beginner conditionals: how to say, “if…”

ise and -(y)sa/se
değilse
varsa, yoksa
-arsa, -mazsa

The “N buffer”: compound nouns with case markings

-sını, -sına, -sında, -sından
The n buffer with pronouns, location words

Relative clauses using -an/en/yan/yen

-an/en/yan/yen
Handling irregular verbs
Relative clauses in place of nouns

Beginner “kendi” forms

Using kendi with nouns
Using kendi with verbs

7 rules for using “insan” versus “kişi”

Vocab: "insan," "kişi"

Passive and reflexive verbs

-(ı)n
-(ı)l
Exceptions

Continuation of a verb

-ıp durmak
-akalmak
-ıp kalmak
-a dur

Without, before

-madan
-madan önce
"Without," "before," and other uses

After

bundan sonra
ondan sonra
-dan sonra
-dıktan sonra

Using “ki” to say “that”

ki
Introducing quotations
Using "ki" in expressions, exclamations, and parenthetical comments

Level 8

Continuation of a verb

-agelmek

Relative clauses using ‑dık

‑dığım, ‑dığın, ‑dığı
‑dığımız, ‑dığınız, ‑dıkları
-dığını, -dığına, -dığından
-dığının

Story: Quail Hunting

Bir gün, daha ilk defa kuş avına gidiyorum, bıldırcın avına. Bıldırcın vurmaya gidiyoruz. Neyse, tarlaları geziyoruz böyle. Tarlaları gezerken...

Story: Hunting in the Mountains

Niğde… Niğde’nin bir köyüne gittik, keklik avına. Beş kişi gittik. Dağlarda oluyor keklik. Zirvelerdeyiz. Herkes...

Talking about alternatives

-maktansa
-mak varken
-mak yerine

Expressing need using “gerek”

gerek, gerekli, gereksiz
gerekiyor
gerek yok

Marking quotations using “diye”

diye
Direct quotations
Sounds and animal noises
Introductions

Story: Throwing Rocks

Şimdi biz havuza gittik. Tabii ki havuz dolu. Suya taş atıyoruz… böyle çok hoşumuza gidiyor. Böyle sular böyle bir sıçrıyor, çok hoşumuza gidiyor...

Using the suffix ‑ki

dünkü, bugünkü, yarınki
benimki, seninki, onunki
‑daki, ‑sındaki
‑kini, ‑kine, ‑kinde, ‑kinden, ‑kinin

Whether this or that

Gerek...gerekse

Level 9

Advanced “değil” forms

-mış değil
-ıyor değil
-acak değil

Video: The Ancient City of Hierapolis

Bölgenin en önemli kenti bizim Hieropolis, Kastabala’nın en erken döneminde, Neolitik dönemde bile yerleşim...

To be doing

-ıyor olacak
-ıyor olmalı
-ıyor olmalıydı
-ıyor olsaydı

Story: Traffic Accident

1994 yılında ailemle beraber bir yaz ayında Urfa Siverek’e gezmeye gidiyorduk. Ablam, kardeşim, annem ve babam, beş kişiyiz toplam...

As much as

-dığınca
-abildiğince
-dığı kadar
-abildiği kadar

Ceramic Art: Tenzile Özgün’s Story

An excerpt from an interview with Tenzile Özgzün, an artist in Istanbul who makes traditional Turkish Ceramic art.

Nasrettin Hodja Story: Yogurt in the Lake

Günlerden bir gün, Nasrettin Hoca eline yoğurt mayası bakracını alıp göle doğru yola koyulmuş. Gölün etrafında...

Story: Kara Oğlum

Benim babam esmer bir adam. Annem sarışın bir bayan. Babam, rahmetlinin altı tane evladı var. Beş tanesi sarışın. Bir tanesi, ben, esmerim...

About to

-acak oldu
-acak oluyor
-acak olsa
-acak olsaydı

Recording: How to cook rabbit meat

Mangal bizim işimiz. Örnek veriyorum. Tavşan vurdum. Tavşanın normalde eti sert olur. Haşlandığı zaman sası kokar...

Story: Sleeping on the Roof

Şimdi damda üç tane halam var. Onlar damda yatacaklar. Akşam, böyle… yaz akşamı. Dedim ki ben de geleceğim...

Story: Quail Eggs

Bir gün bizim bir amcamızın bir manavı vardı, benim dükkanımın karşısında. Böyle oturuyok 6 7 kişi falan. Amcamın da o gün köyden...

Story: Fishing in the Winter

O zaman ortaokula falan gidiyoruz, aşağı yukarı. Amcamın oğluyla köydeyiz. Mevsimlerden de kış...

It depends on

-masına bağlı
-dığına bağlı
-acağına bağlı
-a bağlı

Have done

-mış olacak
-mış olacaktı
-mış olmak
-mış olur

Since, because of

-dığı için

Level 10

Story: Late for Supper

Babam akşam yemek saatine kural koyardı, bizde. Sofra serildiği zaman, akşam yemeğine oturulduğu zaman bir kuralı vardı. Derdi…

Story: Searching for İsmail

Bir gün İsmail kuzenimin sünnet düğününe katıldı. Saat da geç olduğu için eve gitmedi. Eve gitmediği için de…

Story: ’98 Adana Earthquake

Şimdi normalde mesela şey var, hani Adana deprem bölgesi olduğu için, deprem bölgesinde yani yerli yersiz zamanlarda...

Interview: Riding a Bike Backwards

Bisiklete ters binme olayımız şöyle başladı kardeşim. Ben 5 yaşında kuzenimin bisikletiyle bisiklet sürmeyi öğrendim...

Feelings and appearances

-acak gibi oldu
-ar gibi oldu
-ıyor gibi oldu
-mış gibi oldu

News Segment: Mulberry Molasses

Bağışıklığımızı kuvvetlendirmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, en gözde...

Recipe: How to Make Bulgur Pilaf

Merhabalar, Nursel’in tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarımızın baştacı bulgur pilavımızı yapıyoruz...

Video: Does foreign language affect personality?

İnsanların kullandığı yabancı dillerin kişiliğe etkisi nedir? 7 yıldır yurtdışında yaşıyorum...

Story: Caught in the Rain

Köyde amcamın oğlugil hayvancılık yapıyor. Küçükbaş hayvan besliyorlar. Onu da hani yem falan pahalı olduğu için...

Story: Sleep Deprived Soldiers

Askerdeyiz, Diyarbakır’dayız. Sabah 7 gibi nöbetten geldim. Nöbetin diğer günü yani diğer sonraki günü de bayramdı...

Story: Hiding in a Tree

Bizim pikap vardı, bu büyük araç var ya? Arkası kasalı. Ondan. Babam o zaman kurbanlıkları burada işte eşinin dostunun kurbanlıkları...

Interview: Expert Goldsmith

Benim çıraklık dönemimde, bu çarşı içerisindeki iş alanların yukarı katları boş değildi. Her katlarında...

Level 11

Making Turkish Coffee Directly in a Cup

Selin'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün şahane bir Türk kahvesi, böyle bol köpüklü nasıl yapılır...

Short Story: A Village Teacher’s Journal

The following is a classic short story written by Sabahattin Ali in 1936. The story is about a teacher in a remote village...