Log in or register to save completed lessons.

Level 1


Words for fruits and vegetables in Turkish

Words for fruits and vegetables

Words for animals in Turkish

Words for animals

Survival vocab and travel guide for your first visit to Turkey

Basic pronunciation
Survival words & phrases
Cultural guidelines

Intro to the Turkish Alphabet

Turkish letters
Audio samples

Level 2


Vowel harmony

-lar
I-type vowel harmony
E-type vowel harmony
Exceptions

The 1000+ most common words in Turkish

The most common words for language learners
PDF and Excel downloads

Pronouns

ben, sen, o, biz, siz, onlar
bu, şu, o

Power distance in Turkey

Cultural expectations
Instructions and correction
Using polite language

Nazar: the Evil Eye in Turkish Culture

Origins of the Evil Eye
Words and phrases
Cultural practices
Items and symbols

Israr: insistence and hospitality in Turkey

Confusing situations
Cultural blunders
Insistence and hospitality

Individualism and Collectivism in Turkey

Individualism and collectivism
Challenges for people from other cultures

Comprehensive Pronunciation Guide

Pronunciation guide
Pronunciation exceptions

Adding word endings

Agglutination

Level 3


Yes or no questions

mı/mıyım/mıyız/mısın(ız)/-lar mı
Emphasis in questions

To be or not to be

-yım/yız/sın/sınız/lar
değil
Changing ç/p/t/k to c/b/d/ğ

Professions

-cı
Other uses for -cı besides professions

Noun possession

-(n)ın/in/un/ün
-(s)ı/i/u/ü
benim, senin, onun

Compound noun ending

-(s)ı
Exceptions

Beginner commands

-(no ending)/-ın
Singular and plural
Pronouns with commands
Handling irregular verbs

Level 4


Familial terms

-çığım
Vocab: immediate family
Vocab: extended family

Locative case: at, in, and on

-da
nerede?
burada, şurada, orada

Existence

Var/yok
Var mı? Yok mu?
Using "yok" to mean "no"

Continuous present tense

-ıyor
Handling irregular verbs
Asking yes or no questions

Level 5


With / By / And

ile
-(y)la
Using ile with pronouns
Using "neyle" and "kiminle"

Past tense copula: how to say “was”

idi
-(y)dı
vardı, yoktu
değildi

Negative verbs

-mıyor
-mıyor musun?
-mamak

Dative case: to, toward

-(y)a
Using -(y)a with pronouns
nereye, buraya, şuraya, oraya

Accusative case: the direct object ending

-(y)ı
When to use it
burayı, şurayı, orayı, nereyi
bunu, şunu, onu

Ablative case: “from” in Turkish

-dan/den/tan/ten
bundan, şundan, ondan

Level 6


Was doing

-ıyordu
Using -ıyordu to mean "almost"

Simple Present Tense or Aorist

-ar/ır/r
12 uses of the aorist

Should, must, need to

-malı
-mamalı (negative)
Questions with -malı

Past tense verbs

-dı/di/du/dü or -tı/ti/tu/tü
Asking yes or no questions

Future tense

-acak/ecek
Handling irregular verbs
Asking yes or no questions
Pronouncing -acak/ecek

For, to

için
için değil
-mak için

Expressing need using “lazım”

lazım
-mak lazım

Beginner ‑mış/miş/müş/muş grammar forms

-mış

Level 7


Without, before

-madan
-madan önce
"Without," "before," and other uses

Using “ki” to say “that”

ki
Introducing quotations
Using "ki" in expressions, exclamations, and parenthetical comments

The “N buffer”: compound nouns with case markings

-sını, -sına, -sında, -sından
The n buffer with pronouns, location words

Relative clauses using -an/en/yan/yen

-an/en/yan/yen
Handling irregular verbs
Relative clauses in place of nouns

Passive and reflexive verbs

-(ı)n
-(ı)l
Exceptions

Marking quotations using “diye”

diye
Direct quotations
Sounds and animal noises
Introductions

Continuation of a verb

-ıp durmak
-akalmak
-ıp kalmak
-a dur

Beginner conditionals: how to say, “if…”

ise and -(y)sa/se
değilse
varsa, yoksa
-arsa, -mazsa

Ability, permission and possibility

-abilir
-amaz
-mayabilir

7 rules for using “insan” versus “kişi”

Vocab: "insan," "kişi"

Adding “quick” or “easy” connotations to verbs

-ıver
-ıverdi

Beginner “kendi” forms

Using kendi with nouns
Using kendi with verbs

3 rules for using “bazı”

Bazı

Level 8


Whether this or that

Gerek...gerekse

Using the suffix ‑ki

dünkü, bugünkü, yarınki
benimki, seninki, onunki
‑daki, ‑sındaki
‑kini, ‑kine, ‑kinde, ‑kinden, ‑kinin

Talking about alternatives

-maktansa
-mak varken
-mak yerine

Story: Quail Hunting

Bir gün, daha ilk defa kuş avına gidiyorum, bıldırcın avına. Bıldırcın vurmaya gidiyoruz. Neyse, tarlaları geziyoruz böyle. Tarlaları gezerken...

Story: Hunting in the Mountains

Niğde… Niğde’nin bir köyüne gittik, keklik avına. Beş kişi gittik. Dağlarda oluyor keklik. Zirvelerdeyiz. Herkes...

Relative clauses using ‑dık

‑dığım, ‑dığın, ‑dığı
‑dığımız, ‑dığınız, ‑dıkları
-dığını, -dığına, -dığından
-dığının

Intermediate “kendi” forms

Kendi as a noun
Kendi kendi as a noun
Kendi kendi with verbs

Expressing need using “gerek”

gerek, gerekli, gereksiz
gerekiyor
gerek yok

Continuation of a verb

-agelmek

Story: Throwing Rocks

Şimdi biz havuza gittik. Tabii ki havuz dolu. Suya taş atıyoruz… böyle çok hoşumuza gidiyor. Böyle sular böyle bir sıçrıyor, çok hoşumuza gidiyor...

Level 9


To be doing

-ıyor olacak
-ıyor olmalı
-ıyor olmalıydı
-ıyor olsaydı

Story: Sleeping on the Roof

Şimdi damda üç tane halam var. Onlar damda yatacaklar. Akşam, böyle… yaz akşamı. Dedim ki ben de geleceğim...

Story: Quail Eggs

Bir gün bizim bir amcamızın bir manavı vardı, benim dükkanımın karşısında. Böyle oturuyok 6 7 kişi falan. Amcamın da o gün köyden...

Story: Kara Oğlum

Benim babam esmer bir adam. Annem sarışın bir bayan. Babam, rahmetlinin altı tane evladı var. Beş tanesi sarışın. Bir tanesi, ben, esmerim...

Story: Fishing in the Winter

O zaman ortaokula falan gidiyoruz, aşağı yukarı. Amcamın oğluyla köydeyiz. Mevsimlerden de kış...

Since, because of

-dığı için

It depends on

-masına bağlı
-dığına bağlı
-acağına bağlı
-a bağlı

Have done

-mış olacak
-mış olacaktı
-mış olmak
-mış olur

As much as

-dığınca
-abildiğince
-dığı kadar
-abildiği kadar

Advanced “değil” forms

-mış değil
-ıyor değil
-acak değil

Expressing desire

-ası
-ası geldi
-ası geliyor
-ası var

Breaking and forming habits

-ar olmak
-maz olmak

About to

-acak oldu
-acak oluyor
-acak olsa
-acak olsaydı

Recording: How to cook rabbit meat

Mangal bizim işimiz. Örnek veriyorum. Tavşan vurdum. Tavşanın normalde eti sert olur. Haşlandığı zaman sası kokar...

Level 10


Story: Sleep Deprived Soldiers

Askerdeyiz, Diyarbakır’dayız. Sabah 7 gibi nöbetten geldim. Nöbetin diğer günü yani diğer sonraki günü de bayramdı...

Story: Searching for İsmail

Bir gün İsmail kuzenimin sünnet düğününe katıldı. Saat da geç olduğu için eve gitmedi. Eve gitmediği için de…

Story: Late for Supper

Babam akşam yemek saatine kural koyardı, bizde. Sofra serildiği zaman, akşam yemeğine oturulduğu zaman bir kuralı vardı. Derdi…

Story: Hiding in a Tree

Bizim pikap vardı, bu büyük araç var ya? Arkası kasalı. Ondan. Babam o zaman kurbanlıkları burada işte eşinin dostunun kurbanlıkları...

Story: Caught in the Rain

Köyde amcamın oğlugil hayvancılık yapıyor. Küçükbaş hayvan besliyorlar. Onu da hani yem falan pahalı olduğu için...

Story: ’98 Adana Earthquake

Şimdi normalde mesela şey var, hani Adana deprem bölgesi olduğu için, deprem bölgesinde yani yerli yersiz zamanlarda...

Feelings and appearances

-acak gibi oldu
-ar gibi oldu
-ıyor gibi oldu
-mış gibi oldu