Log in or register to save completed lessons.

Level 1


Survival vocab and travel guide for your first visit to Turkey

Basic pronunciation
Survival words & phrases
Cultural guidelines

Intro to the Turkish Alphabet

Turkish letters
Audio samples

Level 2


Vowel harmony

-lar
I-type vowel harmony
E-type vowel harmony
Exceptions

The 1000+ most common words in Turkish

The most common words for language learners
PDF and Excel downloads

Pronouns

ben, sen, o, biz, siz, onlar
bu, şu, o

Comprehensive Pronunciation Guide

Pronunciation guide
Pronunciation exceptions

Adding word endings

Agglutination

Level 3


Yes or no questions

mı/mıyım/mıyız/mısın(ız)/-lar mı
Emphasis in questions

To be or not to be

-yım/yız/sın/sınız/lar
değil
Changing ç/p/t/k to c/b/d/ğ

Professions

-cı
Other uses for -cı besides professions

Noun possession

-(n)ın/in/un/ün
-(s)ı/i/u/ü
benim, senin, onun

Compound noun ending

-(s)ı
Exceptions

Beginner commands

-(no ending)/-ın
Singular and plural
Pronouns with commands
Handling irregular verbs

Level 4


Familial terms

-çığım
Vocab: immediate family
Vocab: extended family

Locative case: at, in, and on

-da
nerede?
burada, şurada, orada

Existence

Var/yok
Var mı? Yok mu?
Using "yok" to mean "no"

Continuous present tense

-ıyor
Handling irregular verbs
Asking yes or no questions

Level 5


With / By / And

ile
-(y)la
Using ile with pronouns
Using "neyle" and "kiminle"

Past tense copula: how to say “was”

idi
-(y)dı
vardı, yoktu
değildi

Negative verbs

-mıyor
-mıyor musun?
-mamak

Dative case: to, toward

-(y)a
Using -(y)a with pronouns
nereye, buraya, şuraya, oraya

Accusative case: the direct object ending

-(y)ı
When to use it
burayı, şurayı, orayı, nereyi
bunu, şunu, onu

Ablative case: “from” in Turkish

-dan/den/tan/ten
bundan, şundan, ondan

Level 6


Was doing

-ıyordu
Using -ıyordu to mean "almost"

Simple Present Tense or Aorist

-ar/ır/r
12 uses of the aorist

Should, must, need to

-malı
-mamalı (negative)
Questions with -malı

Past tense verbs

-dı/di/du/dü or -tı/ti/tu/tü
Asking yes or no questions

Future tense

-acak/ecek
Handling irregular verbs
Asking yes or no questions
Pronouncing -acak/ecek

For, to

için
için değil
-mak için

Expressing need using “lazım”

lazım
-mak lazım

Beginner ‑mış/miş/müş/muş grammar forms

-mış

Level 7


Without, before

-madan
-madan önce
"Without," "before," and other uses

Using “ki” to say “that”

ki
Introducing quotations
Using "ki" in expressions, exclamations, and parenthetical comments

The “N buffer”: compound nouns with case markings

-sını, -sına, -sında, -sından
The n buffer with pronouns, location words

Relative clauses using -an/en/yan/yen

-an/en/yan/yen
Handling irregular verbs
Relative clauses in place of nouns

Passive and reflexive verbs

-(ı)n
-(ı)l
Exceptions

Marking quotations using “diye”

diye
Direct quotations
Sounds and animal noises
Introductions

Continuation of a verb

-ıp durmak
-akalmak
-ıp kalmak
-a dur

Beginner conditionals: how to say, “if…”

ise and -(y)sa/se
değilse
varsa, yoksa
-arsa, -mazsa

Ability, permission and possibility

-abilir
-amaz
-mayabilir

7 rules for using “insan” versus “kişi”

Vocab: "insan," "kişi"

Adding “quick” or “easy” connotations to verbs

-ıver
-ıverdi

Beginner “kendi” forms

Using kendi with nouns
Using kendi with verbs

3 rules for using “bazı”

Bazı

Level 8


Whether this or that

Gerek...gerekse

Using the suffix ‑ki

dünkü, bugünkü, yarınki
benimki, seninki, onunki
‑daki, ‑sındaki
‑kini, ‑kine, ‑kinde, ‑kinden, ‑kinin

Talking about alternatives

-maktansa
-mak varken
-mak yerine

Story: Quail Hunting

Bir gün, daha ilk defa kuş avına gidiyorum, bıldırcın avına. Bıldırcın vurmaya gidiyoruz. Neyse, tarlaları geziyoruz böyle. Tarlaları gezerken...

Story: Hunting in the Mountains

Niğde… Niğde’nin bir köyüne gittik, keklik avına. Beş kişi gittik. Dağlarda oluyor keklik. Zirvelerdeyiz. Herkes...

Relative clauses using ‑dık

‑dığım, ‑dığın, ‑dığı
‑dığımız, ‑dığınız, ‑dıkları
-dığını, -dığına, -dığından
-dığının

Intermediate “kendi” forms

Kendi as a noun
Kendi kendi as a noun
Kendi kendi with verbs

Expressing need using “gerek”

gerek, gerekli, gereksiz
gerekiyor
gerek yok

Continuation of a verb

-agelmek

Story: Throwing Rocks

Şimdi biz havuza gittik. Tabii ki havuz dolu. Suya taş atıyoruz… böyle çok hoşumuza gidiyor. Böyle sular böyle bir sıçrıyor, çok hoşumuza gidiyor...

Level 9


To be doing

-ıyor olacak
-ıyor olmalı
-ıyor olmalıydı
-ıyor olsaydı

Story: Sleeping on the Roof

Şimdi damda üç tane halam var. Onlar damda yatacaklar. Akşam, böyle… yaz akşamı. Dedim ki ben de geleceğim...

Story: Quail Eggs

Bir gün bizim bir amcamızın bir manavı vardı, benim dükkanımın karşısında. Böyle oturuyok 6 7 kişi falan. Amcamın da o gün köyden...

Story: Kara Oğlum

Benim babam esmer bir adam. Annem sarışın bir bayan. Babam, rahmetlinin altı tane evladı var. Beş tanesi sarışın. Bir tanesi, ben, esmerim...

Story: Fishing in the Winter

O zaman ortaokula falan gidiyoruz, aşağı yukarı. Amcamın oğluyla köydeyiz. Mevsimlerden de kış...

Since, because of

-dığı için

It depends on

-masına bağlı
-dığına bağlı
-acağına bağlı
-a bağlı

Have done

-mış olacak
-mış olacaktı
-mış olmak
-mış olur

As much as

-dığınca
-abildiğince
-dığı kadar
-abildiği kadar

Advanced “değil” forms

-mış değil
-ıyor değil
-acak değil

Expressing desire

-ası
-ası geldi
-ası geliyor
-ası var

Breaking and forming habits

-ar olmak
-maz olmak

About to

-acak oldu
-acak oluyor
-acak olsa
-acak olsaydı

Recording: How to cook rabbit meat

Mangal bizim işimiz. Örnek veriyorum. Tavşan vurdum. Tavşanın normalde eti sert olur. Haşlandığı zaman sası kokar...

Level 10


Story: Sleep Deprived Soldiers

Askerdeyiz, Diyarbakır’dayız. Sabah 7 gibi nöbetten geldim. Nöbetin diğer günü yani diğer sonraki günü de bayramdı...

Story: Searching for İsmail

Bir gün İsmail kuzenimin sünnet düğününe katıldı. Saat da geç olduğu için eve gitmedi. Eve gitmediği için de…

Story: Late for Supper

Babam akşam yemek saatine kural koyardı, bizde. Sofra serildiği zaman, akşam yemeğine oturulduğu zaman bir kuralı vardı. Derdi…

Story: Hiding in a Tree

Bizim pikap vardı, bu büyük araç var ya? Arkası kasalı. Ondan. Babam o zaman kurbanlıkları burada işte eşinin dostunun kurbanlıkları...

Story: Caught in the Rain

Köyde amcamın oğlugil hayvancılık yapıyor. Küçükbaş hayvan besliyorlar. Onu da hani yem falan pahalı olduğu için...

Story: ’98 Adana Earthquake

Şimdi normalde mesela şey var, hani Adana deprem bölgesi olduğu için, deprem bölgesinde yani yerli yersiz zamanlarda...

Feelings and appearances

-acak gibi oldu
-ar gibi oldu
-ıyor gibi oldu
-mış gibi oldu